Stress

Vi kan kalde det stress når vi over en længere periode oplever at være overbelastet af en bestemt kategori af symptomer som kan vise sig både fysisk og psykisk. Når disse symptomer begynder at blive markant begrænsende for vores generelle funktionsniveu kalder vi det stress. Nærmere information om de specifikke diagnosekriterier finder du på www.psykiatrifonden.dk

Hos familiepsykologerne er vi optaget af, hvordan dine symptomer begrænser og bremser dig i din livsudfoldelse. Ofte kan symptomer på Stress blive vedligeholdt af nogle destruktive mønstre eller strategier, som måske har dybe rødder og en lang historie i dit liv. Samtidig kan det være væsentligt at se på hvordan symptomerne kan forståes i lyset af de nuværende relationer, som du indgår i og hvilken betydning disse eventuelt har, for vejen ud af din stress.

Vi ønsker hos familiepsykologerne, at du får en bedre forståelse af dig selv, dine mønstre og eventuelt rødderne i det, så du i højere grad kan finde fortrolighed og medfølelse med dine følelser, tanker og kropslige fornemmelser i nutiden og således knytte an til det liv og de relationer, som betyder noget for dig.