Familiepsykologerne

Depression

Depression

Depression kan vi kalde det, når vi over en længere periode oplever at være overbelastet af en bestemt kategori af symptomer som kan være både af fysisk og psykisk karakter. Hvis disse symptomer begynder at blive markant begrænsende for normal livsførelse og dagligdagsaktiviteter kan det være tegn på at man har en depression. Nærmere information om de specifikke diagnosekriterier finder du på www.psykiatrifonden.dk

Hos familiepsykologerne er vi optaget af, hvordan dine symptomer begrænser dig i dit liv og forhindrer dig i at gøre det du gerne vil. Ofte kan symptomer på Depression blive vedligeholdt af nogle destruktive mønstre eller strategier, som måske har dybe rødder og en lang historie i dit liv. Samtidig kan det være væsentligt at se på hvordan symptomerne kan forståes i lyset af de nuværende relationer som du indgår i og hvilken betydning disse eventuelt har for vejen ud af den depressive tilstand. 

Vi ønsker hos familiepsykologerne, at du får en bedre forståelse af dig selv, dine mønstre og eventuelt rødderne i det, så du i højere grad kan finde fortrolighed og medfølelse med dine følelser, tanker og kropslige fornemmelser i nutiden og således knytte an til det liv og de relationer, som betyder noget for dig.