Familiepsykologerne

Angst

Angst

En Angsttilstand er en normal tilstand, som de fleste kan genkende fra specifikke situationer i deres liv. Angst er en ubehagelig tilstand som inkluderer både krop, tanker, følelser og adfærd. Ofte opleves ubehagelige fysiske symptomer som fx hjertebanken, kvalme, svedudbrud, uro, rysten eller/og svimmelhed. Samtidig produceres der tanker om noget aktuelt eller fremtidigt truende. Ofte kan reaktionen på dette ubehag være at vi bliver handlingslammet, går i alarmberedskab, eller undgår situationen. Andre gange kan vi sætte os for at rumme og udfordre angsten ved at manifestere det vi har sat os for – f.eks. en eksamen eller en præsentation.

Hvis man over en længere periode oplever at være markant overbelastet af disse symptomer og adfærdsmønstre kan det være at man lider af angst i diagnostisk forstand. Man oplever således, at disse symptomer begynder at blive markant begrænsende for normal livsførelse og dagligdagsaktiviteter samt arbejde- og eller familieliv. Nærmere information om de specifikke diagnosekriterier finder du på www.psykiatrifonden.dk

Hos familiepsykologerne er vi optaget af, hvordan dine symptomer begrænser dig i dit liv og forhindrer dig i at gøre det du gerne vil. Ofte kan symptomerne og reaktionerne blive vedligeholdt af nogle destruktive mønstre eller strategier, som måske har dybe rødder og en lang historie i dit liv. Samtidig kan det være væsentligt at se på hvordan symptomerne kan forståes i lyset af de nuværende relationer som du indgår i og hvilken betydning disse eventuelt har for vejen ud af din stress/angst eller depressive tilstand. 

Vi ønsker hos familiepsykologerne, at du får en bedre forståelse af dig selv, dine mønstre og eventuelt rødderne i det, så du i højere grad kan finde fortrolighed og medfølelse med dine følelser, tanker og kropslige fornemmelser i nutiden og således knytte an til det liv og de relationer, som betyder noget for dig.