Familiepsykologerne

Børn og unge

Børnepsykolog – Ungepsykolog – Familiepsykolog

Måske har du specifikt søgt efter en Børnepsykolog eller en Ungepsykolog/Ungdomspsykolog i Aarhus. Vi kalder os Familiepsykologer, hvilket betyder at vi samlet har en meget bred erfaring med såvel, børn, unge som voksne. Børnepsykologien har sit primære fokus på barnet og dets psykiske udvikling, Ungepsykologien har primært fokus på den unge.

Vi er som Familiepsykologer alle meget optaget af, at forstå børn, unge og voksne i den familiemæssige sammenhæng de nu er en del af. Det er også vores erfaring, at næsten uanset hvilket problem et barn og/eller ung har, så vil problemet både påvirke og blive påvirket af den familiemæssige sammenhæng. Det er derfor ofte meget hjælpsomt for alle, at have familieperspektivet med.

Der kan være mange årsager til at børn/unge ikke trives

Når børn/unge ikke trives skyldes det ofte en kombination af mange faktorer. Nogle findes i de livsomstændigheder barnet er placeret i, og nogle findes i barnets/den unges måde at møde og forstå livet på.

Børn/unge vil nemt tage skyld på sig eller bekymres, hvis mor, far eller andre familiemedlemmer ikke trives eller hvis forældre har det svært med hinanden. Som forældre tror vi ofte, at vi kan skjule problemerne for børnene.

Det kan også være at barnet/den unge føler sig forkert eller ikke god nok. Det kan f.eks. skyldes forhold i skolen, forhold til venner. Eller det kan skyldes at vi som forældre er kommet ind i en vane med at skælde ud eller kritisere, og/eller skyldes at vi stiller urealistiske krav til vores barn/unge. Dybest set ønsker vi vores barn/unge det bedste, og alligevel kommer vi som forældre i vores magtesløshed ofte til at reagere uhensigtsmæssigt.

Barnets reaktioner på mistrivsel kan antage alle mulige former gående fra indelukkethed og tristhed til aggressiv eller selvskadende adfærd.

Grundlæggende forstår vi børns mistrivsel i sammenhæng med den familie de er en del af. Vi lægger stor vægt på, at børnene ikke bliver gjort til “problemet” derfor foretrækker vi ofte at støtte børnene gennem samtaler med deres forældre. Det er ofte vores erfaring, at hjælp/støtte til forældrene er den mest effektive støtte til børnene.

Samtaler med børn og unge

Mindre børn har efter vores erfaring sjældent glæde af individuelle samtaler. Når børnene nærmer sig puberteten og derefter begynder en større selvstændighedstrang at gøre sig gældende, og her kan det nogle gange give mening at have individuelle samtaler. En afgørende forudsætning for individuelle samtaler med børn, er at de selv oplever og/eller udtrykker et behov for at “tale med nogen” om det de går og slås med. Og det er for os lige så afgørende at både far og mor helhjertet bakker op om dette, og er parate til at blive involveret hvis det vurderes som nødvendigt.

Når vi taler med børn/unge lover vi dem tavshedspligt, men i mange tilfælde vil et par individuelle samtaler åbne den unge/barnet så meget at de får tillid til, at vi kan invitere deres forældre ind i samtalen (se under familiesamtaler). Det er ofte et stort og betydningsfuldt skridt for barnet og for trivslen i familien.

Det hænder også, at barnet/den unge ikke når til et ønske om at ville inddrage forældrene. Dette sker dog alligevel altid, hvis vi på baggrund af samtalerne med barnet bliver alvorligt bekymrede, hvilket både børn og forældre oplyses om i den indledende samtale. Et sådan tiltag indledes dog først efter, at vi har rådført os med barnet/ den unge om hvordan videregivelsen af information kan gives på en for barnet acceptabel måde.