Børn og unge

Børnepsykolog – Ungepsykolog – Familiepsykolog

Måske har du specifikt søgt efter en Børnepsykolog eller en Ungepsykolog/Ungdomspsykolog i Aarhus. Vi kalder os Familiepsykologer, hvilket betyder at vi samlet har en meget bred erfaring med såvel, børn, unge som voksne. Børnepsykologien har sit primære fokus på barnet og dets psykiske udvikling, Ungepsykologien har primært fokus på den unge.

Vi er som Familiepsykologer alle meget optaget af, at forstå børn, unge og voksne i den familiemæssige sammenhæng de nu er en del af. Det er også vores erfaring, at næsten uanset hvilket problem et barn og/eller ung har, så vil problemet både påvirke og blive påvirket af den familiemæssige sammenhæng. Det er derfor ofte meget hjælpsomt for alle, at have familieperspektivet med.

Der kan være mange årsager til at børn/unge ikke trives

Når børn/unge ikke trives skyldes det ofte en kombination af mange faktorer. Nogle findes i de livsomstændigheder barnet er placeret i, og nogle findes i barnets/den unges måde at møde og forstå livet på.

Børn/unge vil nemt tage skyld på sig eller bekymres, hvis mor, far eller andre familiemedlemmer ikke trives eller hvis forældre har det svært med hinanden. Som forældre tror vi ofte, at vi kan skjule problemerne for børnene.

Det kan også være at barnet/den unge føler sig forkert eller ikke god nok. Det kan f.eks. skyldes forhold i skolen/jævnaldergruppen, skyldes at vi som forældre er kommet ind i en vane med at skælde ud eller kritisere, og/eller skyldes at vi stiller urealistiske krav til vores barn/unge. Dybest set ønsker vi vores barn/unge det bedste, og alligevel kommer vi som forældre i vores magtesløshed ofte til at reagere uhensigtsmæssigt.

Barnets reaktioner på mistrivsel kan antage alle mulige former gående fra indelukkethed og tristhed til aggressiv eller selvskadende adfærd.

Samtaler med børn og unge

Samtaler med børn og unge er oftest individuelle samtaler med et barn/en ung. I nogle tilfælde kan det dog være hensigtsmæssigt at tale med søskende sammen eller grupper af børn/unge (f.eks. i familier, hvor mor og far ikke bor sammen længere).

Hvorfor individuelle samtaler til børn?

Det kan være den unge/barnet bliver mobbet i skolen, er ensom, er selvskadende, er trist, har spiseproblemer, er i dårligt selskab, stjæler, lyver eller noget helt andet. Eller også undgår den unge/barnet sine forældre og de har på fornemmelsen, at der er noget galt, men det er ikke muligt at få den unge/barnet i tale, og det kan der være mange gode grunde til.

Hvad sker der i samtaler med børn?

Vi kan, som erfarne børnesagkyndige psykologer, etablere en kontakt med barnet/den unge og hjælpe ham eller hende på ret køl igen, ved at lytte, finde mening og hjælpe barnet til at få øje på sine mestringsstrategier. Vi bestræber os generelt på at møde børnene i øjenhøjde og at etablere en uformel stemning. Yngre børn finder ofte glæde ved at tegne under samtalerne.

Når vi taler med børn/unge lover vi dem tavshedspligt, men i mange tilfælde vil et par individuelle samtaler åbne den unge/barnet så meget at de får tillid til, at vi kan invitere deres forældre ind i samtalen (se under familiesamtaler). Det er ofte et stort og betydningsfuldt skridt for barnet og for trivslen i familien.

Det hænder også, at barnet/den unge ikke når til et ønske om at ville inddrage forældrene. Dette sker dog alligevel altid, hvis vi på baggrund af samtalerne med barnet bliver alvorligt bekymrede, hvilket både børn og forældre oplyses om i den indledende samtale. Et sådan tiltag indledes dog først efter, at vi har rådført os med barnet/ den unge om hvordan videregivelsen af information kan gives på en for barnet acceptabel måde.

Det er vores erfaring at det at vende sine problemer med en neutral voksen, i langt de fleste tilfælde vil give barnet/den unge glæden tilbage i nuet og overskud til at kunne vende sit blik fremad mod de muligheder livet også tilbyder.

.