Familiepsykologerne

Pårørende

Pårørende

Det kan have store personlige omkostninger når mennesker man er tæt forbundet med, ikke trives. Hos Familiepsykologerne har vi særlig ekspertise i behandling af pårørendeproblematikker – det vil sige, hvordan man menneskeligt og personligt bliver præget og belastet i rollen som pårørende og ikke mindst hvordan man kan arbejde med selv at blive mindre belastet.

Som pårørende har man en stor risiko for at overse eller underkende sin egen belastning – ligesom der er en stor risiko for at omverdenen fokuserer på den person, der primært lider – frem for på de nærtstående. Det er almindeligt at udvikle forskellige typer reaktioner, når forældre, partner eller søskende får store problemer. Og det er relevant at søge hjælp til dem.