Familiepsykologerne

Cookie- og Privatlivspolitik

Cookie- og Privatlivspolitik for Familiepsykologerne.info

Her kan du læse om, hvornår Familiepsykologerne registrerer de personlige oplysninger, du afgiver, hvorfor vi har brug for at gemme dem, og hvordan de bliver håndteret.

Du kan altid tilbagekalde din accept hvis du har fortrudt her. Tilbagekald

Hjemmesidens ejer og kontaktoplysninger

Familiepsykologerne er dataansvarlige for de oplysninger, som vi registrerer om vores medlemmer og brugere, og vi sørger for, at behandlingen af personoplysninger sker i overensstemmelse med lovgivningen.

Vores kontaktoplysninger er:

Familiepsykologerne Aps
CVR-nr.: 31330181
Frederiksgade 74D
8000 Aarhus C
+86 217 717
mail@familiepsykologerne.info

Hvad er en cookie?

En cookie er en lille tekst-fil, som vi gemmer på din computer for at kunne holde styr på, hvad der sker under dit besøg og for at kunne genkende computeren. En cookie indeholder kun tekst, er ikke et program og indeholder ikke virus.

Sikkerhed

Vi beskytter dine personoplysninger på følgende måde:

• Vi har vedtaget politikker for IT sikkerhed, og vores medarbejdere orienteres løbende om sikker behandling af data.

• Vi har fastlagte procedurer for tildeling af adgangsrettigheder til de af vores medarbejdere, der behandler persondata.

Familiepsykologernes IT systemer har generelt et højt sikkerhedsniveau gennem bl.a. firewall og beskyttelse af enheder, og vi tilpasser os løbende den aktuelle risikovurdering. Systemers drift og eventuelle angreb fra hackere eller virus overvåges løbende.

Det er kun et begrænset antal medarbejdere ved Familiepsykologerne, som har adgang til dine oplysninger. Derudover har Familiepsykologerne indgået databehandleraftaler med vores samarbejdspartnere om behandling af personoplysninger, som regulerer adgangen til dem.

Vær opmærksom på, at vi også anvender en systemleverandør, hvor mailadresser håndteres på en server i USA. Det er reguleret gennem en databehandleraftale under ”Privacy Shield” ordningen.

Formål, indsamling og behandling af personoplysninger på vores hjemmeside

Formålet er at optimere brugeroplevelsen og hjemmesidens funktion, samt for at forbedre vores markedsføring.

Når du besøger Hjemmesiden, indsamler vi, hvis du giver din accept oplysninger om dig og din brug af hjemmesiden.

  • Din oplevelse af hjemmesiden
  • Hvor ofte du besøger hjemmesiden
  • Om du kommer til hjemmesiden fra et link eller en søgning
  • Hvor længe du er på hjemmesiden pr besøg
  • Hvilke sider på hjemmeside, har du besøgt
  • Hvilken devices du bruger til at se hjemmesiden, eks. PC, tablet eller smartphone
  • Hvilken landsdel eller by du befinder dig
  • Anden relevant statistik

Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra f.

Cookies

Formålet er at optimere brugeroplevelsen og hjemmesidens funktion, samt forbedre vores markedsføring. Alle oplysninger om din brug af hjemmesiden slettes 1 år efter du sidst har brugt hjemmesiden.

Vi anvender følgende cookies;

Nødvendige (Kan ikke afvises)

Nødvendige cookies hjælper med at gøre hjemmesiden brugbar og er nødvendige for at hjemmesiden kan fungerer ordentligt.

CookieEjerFormålUdløbsdato
cookie_notice_acceptedFamiliepsykologerneCookieindstillinger3 måneder

Funktionelle

Funktionelle cookies gemmer oplysninger om sprogpræferencer, skærmopløsninger og størrelser mv. der hjælper hjemmesiden til at fungerer og tilpasse sig bedst muligt til dine ønsker.

CookieEjerFormålUdløbsdato

Statistik

Statistiske cookies indsamler viden om hvor du fandt hjemmesiden henne, hvilke sider du besøger, hvor lang tid du bruger på dem mv.

CookieEjerFormålUdløbsdato
_ga

Familiepsykologerne / GoogleTildeler den besøgende et unikt ID, som bruges til at bestemme hvordan du bruger hjemmesiden.365 dage
_gatFamiliepsykologerne / GoogleAnvendes af Google Analytics til at sænke antallet af forespørgsler til serveren.0 dage
_gidFamiliepsykologerne / GoogleRegistrerer et unikt ID, der bruges til at lave statistik over hvordan du bruger hjemmesiden.1 dag
CookieEjerFormålUdløbsdato

Markedsføring

Cookies til markedsføring indsamler viden om dine interesser, hvilke produkter du kigger på, sider du besøger og annoncer du klikker på, med henblik på at målrette markedsføring direkte til dig efter dine interesser. 

CookieEjerFormålUdløbsdato
1P_JARGoogleRegistrerer præference-data på en specifik besøgende på flere hjemmesider, for at optimere annoncers relevans.2 måneder
NIDGoogleRegistrerer et unikt ID, der identificerer brugerens enhed ved tilbagevendende besøg. ID’et anvendes til at målrette annoncer.6 måneder
CONSENTGoogleUndersøges pt.18 år
ANIDGoogleBruges til at linke din aktivitet på flere enheder, hvis du tidligere har været logget ind med din Google-konto på en anden enhed. Vi gør dette for at koordinere de annoncer, du får vist på forskellige enheder, og måle konverteringshændelser.2 år

Videregivelse af personoplysninger indsamlet på hjemmesiden

Oplysninger kan overlades til eksterne samarbejdspartnere, der behandler oplysningerne på vores vegne. Vi anvender eksterne samarbejdspartnere til blandt andet teknisk drift og forbedringer af hjemmesiden.

Brug af databehandlere

Disse virksomheder er databehandlere og under vores instruks og behandler data, som vi er dataansvarlig for. Databehandlerne må ikke anvende oplysningerne til andet formål end opfyldelse af aftalen med os, og er underlagt fortrolighed om disse. Vi har indgået skriftlige databehandleraftaler med alle databehandlere, der behandler personoplysninger på vores vegne.

Dine rettigheder

Med henblik på at skabe åbenhed omkring behandlingen af dine oplysninger skal vi, som dataansvarlig, oplyse dig om dine rettigheder.

Indsigtsretten 

Du er til enhver tid berettiget til at anmode os om oplysning om blandt andet, hvilke oplysninger vi har registreret om dig, hvilket formål registreringen tjener, hvilke kategorier af personoplysninger og modtagere af oplysninger der evt. måtte være, samt oplysning om hvorfra oplysningerne stammer.

Du har ret til at få udleveret en kopi af de personoplysninger, som vi behandler om dig. Hvis du ønsker en kopi af dine personoplysninger, skal du sende en skriftlig anmodning til mail@familiepsykologerne.info. Du kan blive bedt om at dokumentere, at du er den du giver dig ud for at være.

Retten til berigtigelse 

Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af os. Såfremt du bliver opmærksom på, at der er fejl i de oplysninger, som vi har registreret om dig, opfordres du til at rette skriftlig henvendelse til os, så oplysningerne kan blive korrigeret.

Retten til sletning 

I visse tilfælde har du ret til at få alle eller visse af dine personoplysninger slettet af os, fx hvis du tilbagekalder dit samtykke, og vi ikke har et andet retsgrundlag for at fortsætte behandlingen. I det omfang en fortsat behandling af dine oplysninger er nødvendig, fx for at vi kan overholde vores retlige forpligtelser, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, er vi ikke forpligtede til at slette dine personoplysninger.

Denne rettighed er modificeret af Bekendtgørelse om psykologers pligt at føre ordner optegnelse, som bestemmer, at der ikke må ske sletning i patientjournaler, men alene rettelse, og tilføjelse.

Retten til at begrænse behandlingen til opbevaring 

Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger til kun at bestå af opbevaring, fx hvis du mener, at de oplysninger, vi behandler om dig, ikke er korrekte.

Retten til dataportabilitet 

Du har i visse tilfælde ret til at få personoplysninger, som du selv har givet os, udleveret i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbar format og har ret til at overføre disse oplysninger til en anden dataansvarlig.

Retten til indsigelse 

Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger.

Du har endvidere til enhver tid ret til af grunde, der vedrører din personlige situation, at gøre indsigelse mod den behandling af dine personoplysninger, som vi foretager på grundlag af vores legitime interesser jfr. pkt. 2.1 og 2.3.

Retten til at tilbagekalde samtykke

Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde et samtykke, du har givet os til en given behandling af personoplysninger. Hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke, bedes du kontakte os på mail@familiepsykologerne.info

Hvis du tilbagekalder samtykket, påvirker det ikke behandlingen forud for tilbagekaldelse af samtykket, herunder en videregivelse baseret på samtykke.

Retten til at klage 

Du har til enhver tid ret til at indgive en klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K over vores behandling af dine personoplysninger. Klage kan blandt andet indgives på mail dt@datatilsynet.dk eller telefon +45 33 19 32 00.

Dataansvarlig

Familiepsykologerne er dataansvarlig for de persondata, som indsamles. Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til denne Persondatapolitik eller ønsker du at gøre brug af en eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte:

Familiepsykologerne
Frederiksgade 74D
8000 Aarhus C
Telefonnummer: +45 8621 7717
Mail: mail@familiepsykologerne.info

Ændringer i Cookie- eller Persondatapolitikken

Såfremt vi foretager ændringer i Cookie eller Persondatapolitikken, vil du blive orienteret om dette ved dit næste besøg på Hjemmesiden.

Versioner

Denne persondatapolitik er dateret den 20/7-2020