Familiepsykologerne

IFS

Internal Family Systems Therapy

Hos Familiepsykologerne tilbyder vi bl.a. IFS terapi. 

Hvad er IFS terapi?

Hvis du oplever at blive udfordret af tilbagevendende negative mønstre indeni eller i dine relationer kan IFS være forløsende og hjælpsomt. I IFS terapi vil du lære dig selv og dit indre system bedre at kende.

IFS er en transformativ evidensbaseret psykoterapeutisk metode og tilgang til psyken udviklet af Dr. Richard Schwartz. Teorien og metoden bygger på forskellige traditioner indenfor moderne psykologi og neurovidenskab og samtidig trækkes der på centrale elementer fra østlig spirituel visdom og meditativ praksis. IFS er en psykologisk teori og metode men også en mulig udviklingsvej og livspraksis.

Vigtige begreber i IFS

IFS har vist sig at være særlig transformativ og effektfuld ift. bearbejdning af psykisk lidelse. I IFS ser vi på psyken som et multipelt system, bestående af dele (under-personligheder) som interagerer med hinanden. Dele kan vise sig i kraft af tanker, billeder, følelser, kropsfornemmelser, figurer eller impulser. Alle disse dele af os besidder værdifulde kvaliteter og der er ingen forkerte eller dårlige dele. Vi arbejder i IFS med at skabe harmoni og balance i dit indre system og hjælpe dig til at tage et kærligt og konstruktivt lederskab for de dele af dig, som modarbejder hinanden og skaber problemer i dit liv.  

Når vi går igennem en livsproces og uundgåeligt udsættes for erfaringer, som bevidst eller ubevidst har været overvældende for vores system, kan vores dele påtage sig ekstreme roller blive polariserede i deres forsøg på at passe på os. Der to typer af dele som naturligt opstår, når vi udsættes for erfaringer, som føles overvældende. Beskyttende dele og sårbare dele. De beskyttene dele kan kategoriseres i enten at arbejde proaktivt for at undgå ubehag eller reaktivt for at slukke for ubehag. De beskyttende dele i os påtager sig roller om at passe på os og sikre at de sårbare dele ikke kommer frem og overvælder systemet endnu engang. 

Vi har også iboende en naturlig leder af vores psykiske system, som vi kalder for Selvet. Dette “selv” kan ikke ødelægges, men vi kan miste kontakten med det, hvilket kan skabe psykisk ubalance i vores liv. Selvet er art indre indstilling/kerne af kvaliteter som ro, mod, nysgerrighed, tillid, klarhed, medfølelse, kreativitet, styrke, som vi alle besidder og er født med. Selvet betegnes som solen bag skyerne. 

Fra lidelse til harmoni med IFS

Vi ser i IFS på menneskelig lidelse, som er resultat af, at dele af os er i en indre konflikt med hinanden OG at vi har mistet adgangen til vores mulige unikke indre lederskab overfor disse dele. 

Når dele er i konflikt med hinanden kan det f.eks. se ud som følger. 

En del af dig føler sig udmattet, en anden del føler sig stresset og en tredje del føler sig kritisk overfor både den stressede og den udmattede del. 

I IFS går vi ind og arbejder med disse dele af dit system ved at gå i nysgerrig dialog med dem hver især. Vi undersøger sammen hvilke gode grunde, der kan være til, at netop denne del er aktiv i dit system. 

Vores dele har altid gode intentioner og forsøger at hjælpe os uanset hvor ekstreme og destruktive de kan synes. Det er dog ikke det samme som, at de har en positiv effekt på vores system over tid. F.eks kan Den udmattede del sende dig kropslige signaler af træthed, smerter og kollaps og få dine tankerne hen på sukker og sofa. Måske med intentionen om at du skal slappe af og undgå stress. Den stressede del hæver din puls og sender måske tanker om alt det du ikke har nået endnu og alt du burde gøre. Måske med de bedste intentioner om, at du føler dig kompetent når du når dine mål og udfolder dit fulde potentiale. Måske også for at sikre at du undgår at lave fejl som kan føre til at du kommer til at føle dig forkert. Den kritiske del har måske ønsket om, at du hverken må stresse eller blive udmattet, for det vil aktivere en ydre dom. Derfor retter denne del massiv kritik imod dig, i håbet om, at du så får stoppet op og finder en 3. vej ud af lidelsen. 

I og med der kan være stor disharmoni mellem delenes intention/funktion og så effekten, som ofte kan være lidelsesfuld, er der behov for kompetent indre lederskab. Der kan være behov for at vi møder vores dele åbent og nysgerrigt og respektere og anerkender dem for deres intention. Når vi lærer vores dele at kende og forstår i dybden hvorfor de opstod og hvad deres rødder er. Så er de ofte mere villige til at blive opdateret på den aktuelle virkelighed og indtage en mere konstruktiv rolle i systemet. Vi hjælper i IFS vores dele til at give plads til en mere moden og konstruktiv vej til harmoni, udfoldelse, ro og glæde.  

IFS kan være hjælpsomt i forhold til at forstå os selv dybere, tage lederskab i eget liv og integrere de dele, som skaber problemer for os på en ny måde. 

Vi undersøger således sammen hvad delene forsøger at hjælpe dig med og hvad de dybest set prøver at beskytte dig i mod. Ofte henimod noget harmonisk og væk fra noget ubehageligt. Her ser vi også på hvilke gamle overbevisninger, forestillinger, tyngende byrder og følelser som delene bærer på i kraft af deres erfaringer i din livsproces og den kultur du er vokset op i. Og herfra hjælper vi nænsomt delene med at slippe negative overbevisninger og gammel smerte, som måske igennem for lang tid har været brændstof til de udfordringer, som plager dig idag.

IFS adskiller sig fra traditionel psykoterapi på flere måder. Vi arbejder dels ud fra en overbevisning om, at du er den bedste leder for dit indre system og det kan vi bedst facilitere ved at dit blik er rettet 100 procent indad. Du arbejder derfor mest med lukkede øjne. Dette er for at skærpe din indre oplevelse og relationen mellem dit selv og dine dele. Vi samarbejder om at få en dialog igang med de dele af dig som skaber problemer i dit liv. Og vi faciliterer som terapeut den indre tilknytning ved hjælpe dig ind i den indre dialog. Hvis det føles utrygt eller på anden måde ikke taler til dig, så er det helt i orden og terapien også foregå med åbne øjne.

Terapien egner sig også godt til Online terapi hvis du har det bedst med at sidde derhjemme

Se mere

https://ifs-institute.com/resources/videos

https://podcasts.apple.com/dk/podcast/afsnit-14-den-indre-familie/id1614509025?i=1000581040929

https://podcasts.apple.com/dk/podcast/283-der-er-ingen-d%C3%A5rlig-del-af-dig-introduktion-til/id1153074194?i=1000577999272&l=da