Familiepsykologerne

Internal Family Systems Therapy

Internal Family Systems Therapy

Hos Familiepsykologerne tilbyder vi bl.a. IFS terapi. 

Hvad er IFS terapi?

Hvis du oplever at blive udfordret af tilbagevendende negative mønstre indeni eller i dine relationer kan IFS være forløsende og hjælpsomt. I IFS terapi vil du lære dig selv og dit indre system bedre at kende.

IFS er en transformerende og evidensbaseret psykoterapeutisk metode og tilgang til psyken udviklet af Dr. Richard Schwartz. Teorien og metoden bygger på forskellige traditioner indenfor moderne psykologi og neurovidenskab og samtidig trækkes der på centrale elementer fra østlig spirituel visdom og meditativ praksis. IFS er en psykologisk teori og metode men også en mulig udviklingsvej og livspraksis.

Vigtige begreber i IFS

I IFS ser vi på psyken som et system, bestående af dele (under-personligheder) der indgår i samspil med hinanden. Du kender nok til situationen at en del af dig har lyst til at ligge på sofaen og en anden del vil ud at gå en tur. Dele kan vise sig i kraft af tanker, billeder, følelser, kropsfornemmelser, figurer eller impulser. Alle dele af besidder værdifulde kvaliteter og der er ingen forkerte eller dårlige dele. Men vi kan have dele, som gør det vanskeligt for os, at finde indre ro og balance. 

Vi arbejder i IFS med at skabe harmoni og balance i dit indre system og hjælpe dig til at tage et kærligt og konstruktivt lederskab for de dele af dig, som modarbejder hinanden og skaber problemer i dit liv.  

Når vi går igennem en livsproces og udsættes for erfaringer, som føles overvældende for vores system, kan vores dele påtage sig ekstreme roller i deres forsøg på at beskytte os. 

Der er to typer af dele som naturligt opstår, når vi udsættes for erfaringer, som føles overvældende. Beskyttende dele og sårbare dele. De beskyttene dele kan kategoriseres i enten at arbejde proaktivt for at undgå ubehag eller reaktivt for at slukke for ubehag. De beskyttende dele påtager sig rollen om at passe på os og sikre at de sårbare dele ikke kommer frem og overvælder systemet endnu engang. 

Vi har også iboende en naturlig leder af vores psykiske system, som vi kalder for Selvet. Dette “selv” kan ikke ødelægges, men vi kan miste kontakten med det, hvilket kan skabe psykisk ubalance i vores liv. Selvet er art centrum i os alle som rummer kvaliteter af ro, mod, nysgerrighed, tillid, klarhed, medfølelse, kreativitet og styrke. I IFS terapi arbejder vi aktivt på, at du får kontakt til dette indre lederskab og kan gå i relation med dine dele på en måde som skaber harmoni og balance.

Fra lidelse til harmoni med IFS

Vi ser i IFS på psykisk ubalance, som er resultat af, at dele af os er i en indre konflikt med hinanden OG at vi har mistet adgangen til vores mulige unikke indre lederskab overfor disse dele. 

Når dele er i konflikt med hinanden kan det f.eks. se ud som følger. 

En del af dig føler sig udmattet, en anden del føler sig stresset og en tredje del føler sig irriteret på både den stressede og den udmattede del. 

I IFS går vi ind og arbejder med disse dele af dit system, ved at gå i nysgerrig dialog med dem hver især. Vi undersøger sammen hvilke gode grunde, der kan være til, at netop disse dele er aktive i dit system. 

Vores dele har altid gode intentioner og forsøger at hjælpe os, uanset hvor destruktiv effekt de kan have på vores system. F.eks kan Den udmattede del sende dig kropslige signaler af træthed, smerter og kollaps og få dine tankerne hen på sukker og sofa. Måske med intentionen om, at du skal slappe af og undgå stress. Den stressede del hæver din puls og sender måske tanker om alt det, som du ikke har nået endnu. Måske med de bedste intentioner om, at du undgår følelse af utilstrækkelighed og når dine mål og derigennem føler større selvtilfredshed. Den kritiske del retter måske massiv kritk imod både den stressede og den udmattede del. Måske i desperat forsøg på at få bremset ubalancen, som er ved at eskalere.

I og med der kan være stor disharmoni mellem delenes intention/funktion og så effekten, er der behov for kompetent indre lederskab. Der kan være behov for at vi møder vores dele åbent og nysgerrigt. Når vi lærer vores dele at kende og forstår i dybden, hvorfor de opstod og hvad deres rødder er. Så er de ofte mere villige til at blive opdateret på den aktuelle virkelighed og indtage en mere konstruktiv rolle i systemet.

Vi undersøger sammen hvad delene forsøger at hjælpe dig med og hvad de dybest set prøver at beskytte dig i mod. Ofte henimod noget harmonisk og væk fra noget ubehageligt. Vi ser på hvilke gamle overbevisninger, forestillinger, tyngende byrder og følelser, som delene bærer på i kraft af deres erfaringer. Vi hjælper nænsomt delene med at slippe negative overbevisninger og gammel smerte, som måske igennem for lang tid har været brændstof til de udfordringer, som plager dig idag.

IFS adskiller sig fra traditionel psykoterapi på flere måder. Vi arbejder dels ud fra en overbevisning om, at du er den bedste leder for dit indre system og det kan vi bedst facilitere ved at dit blik er rettet 100 procent indad. Du arbejder derfor mest med lukkede øjne. Dette er for at skærpe din indre oplevelse og relationen mellem dit selv og dine dele. Vi samarbejder om at få en dialog igang med de dele af dig som skaber problemer i dit liv. Og vi faciliterer som terapeut den indre tilknytning ved hjælpe dig ind i den indre dialog. Hvis det føles utrygt eller på anden måde ikke taler til dig, så er det helt i orden og terapien også foregå med åbne øjne.

Terapien egner sig også godt til Online terapi hvis du har det bedst med at sidde derhjemme.

Se mere

https://ifs-institute.com/resources/videos

https://podcasts.apple.com/dk/podcast/afsnit-14-den-indre-familie/id1614509025?i=1000581040929

https://podcasts.apple.com/dk/podcast/283-der-er-ingen-d%C3%A5rlig-del-af-dig-introduktion-til/id1153074194?i=1000577999272&l=da