Familiepsykologerne

Individuelle udfordringer

Individuelle udfordringer

Oplever du:

  • At være fastlåst i et uhensigtsmæssigt mønster med dig selv, din familie eller dit arbejde.
  • Symptomer på angst, stress eller depression?
  • Tilbagevendende grundtilstande af f.eks. mindreværd, forvirring, ensomhed, eller håbløshedsom bremser dig i at leve det liv du gerne vil?
  • Svær sorg, som du har brug for at få bearbejdet?
  • Aktuel livskrise
  • Udefinerbare symptomer, som du ikke kan placere?
  • Gamle mønstre fra din fortid, som du gerne vil frigøre dig fra
  • Behov for personlig udvikling / selvudvikling mhp at øge din livskvalitet og tilstedeværelse i det liv du lever.

Som familiepsykologer er vi meget engagerede i og har stor erfaring med ovenstående udfordringer.

I bjælken til højre kan du klikke dig frem til yderligere information om vores ydelser.