Ring og hřr nćrmere pĺ tlf: 86 217 717

Individuelle samtaler

Måske oplever du:

 • At problemet eller problemerne er ved at tage overhånd i dit liv
 • At det du selv har forsøgt at gøre ved problemet ikke rigtigt hjælper
 • At problemet går ud over dit forhold til andre, fx din ægtefælle, dine børn, dine venner, dine arbejdskolleger
 • At problemet får dig til at gøre ting, du ikke har lyst til at gøre, og at det står i vejen for at du kan leve det liv, du faktisk foretrækker at leve
 • At du er udmattet af at kæmpe alene mod problemet

Hvis du ønsker at undersøge, hvordan problemets indflydelse på dit liv kan blive mindre kan samtaler med en professionel samtalepartner måske være hjælpsomme.

Problematikker:

Nogle eksempler på de problematikker vi møder i praksis er:

 • Depression, tristhed, nedtrykthed, manglende glæde og overskud
 • Angst – panikangst, social angst, stressrelateret angst, fobier
 • Stress, udbrændthed, træthed, overbelastninger
 • Spiseproblemer – når tanker om mad fylder for meget
 • Misbrug
 • Sorg over dødsfald eller andre tab
 • Kriser – skilsmisse, arbejdsløshed, ufrivillig barnløshed, utroskab, livskriser
 • Selvudvikling – et ønske om at leve livet på en anden måde, finde mere ro og glæde frem for bekymringer og selvbebrejdelser. Forstå sig selv og andre bedre
 • Ikke føle sig god nok – ikke dygtig nok, ikke pæn nok, ikke spændende nok, eller alt for pæn og alt for dygtig......

”Har du brug for individuel terapi ved en autoriseret psykolog? Familiepsykologerne tager imod centralt i Aarhus. I individuel terapi er der god tid til at fordybe sig og forstå din problemstilling. Individuelle forløb kan have kortere eller længere varighed. Vi tilpasser psykoterapien til dit behov og dine muligheder. Du er velkommen til at kontakte Familiepsykologerne og drøfte dit behov nærmere.”