Familiepsykologerne

Akut behandling

Akut behandling

I mange børn- og familiesager kan der opstå behov for akut hjælp. Hos Familiepsykologerne tilstræber vi en meget kort ventetid på behandlingsforløb. Behandlingen kan f.eks. være.

 • Individuelle samtaler til børn og unge
 • Terapi og/eller vejledning til forældre
 • Familieterapi

Den psykologiske behandling kan bl.a. rette sig mod symptomer/problemstillinger så som:

 • Depression
 • Angst
 • Spiseforstyrrelser
 • Selvskadning
 • Selvmordsforsøg
 • Seksuelle grænseoverskridelser
 • Omsorgssvigt
 • Tilkytningsforstyrrelser
 • Traumer
 • ADHD
 • Handicap

Vi har mange års erfaring i psykologisk behandling af vanskeligt stillede børn og unge, samt stor erfaring i samarbejdet med de offentlige systemer omkring børnene.

Vi vil gerne skræddersy løsninger der passer til den enkelte kommunes/socialrådgivers behov, så kontakt os for nærmere aftaler.