Familiepsykologerne

Pårørende til misbrug

Pårørende til misbrug

”Min mor drikker og hendes op- og nedture styrer stadig min voksne tilværelse og særligt mit eget humør selvom jeg har min egen familie”

”Min far drak og alle vidste det, men vi talte aldrig om det. Som voksen har jeg problemer med at stole på andre og med at tro på mig selv. Af og til falder jeg i sorte huller, hvor jeg næsten ikke kan passe mit lederjob”

”Min mand drikker i perioder og jeg kan snart holde det ud mere. Hvordan får jeg ham til at holde op?”

”Jeg er 20 år og mine forældre drikker begge i perioder samtidig med at de passer deres karrierer. På overfladen går det hele meget fint. Jeg er konstant nervøs og bekymret for dem, på dupperne og bliver meget ked af det, hvis de begge er fulde. På det sidste har jeg fået svært ved at overskue at gå i gymnasiet. Hvad skal jeg gøre?”

Kan du nikke genkendende til nogle af udsagnene ovenfor?

Nogle af de typiske kendetegn ved at være tæt på et menneske med misbrug er at det er meget vanskeligt at orientere sig og få et fast greb på situationen. Det skyldes at situationen ofte er ustabil. Er man tæt på et menneske, med misbrug svinger tilværelsen ofte mellem:

– Gode og dårlige (ædru vs drikkende) perioder

– Håb og afmagt

– God og dårlig stemning

– Lavt og højt konfliktniveau

– Større og mindre overskud

– Skiftende følelser

I gode perioder vejrer man morgenluft og tænker det nok skal gå. I dårlige perioder belastes man og får nok. Udsvingene kan køre i mange år, før man opdager, at det er et fast mønster og måske er der i virkeligheden intet, der ændrer sig. I mellemtiden kan man være blevet langt mere udtrættet og belastet, end man selv har opdaget.

Senfølger

Er man vokset op i et hjem med misbrugsproblemer, kan man udvikle senfølger i voksenlivet. Som barn har man typisk været i en kronisk overlevelsestilstand og de strategier, man grundlægger her, tager mange med sig ind i voksenlivet. Eksempler kan være

– At have en udpræget tendens til at tilsidesætte egne behov til fordel for andres

– At være styret af skyldfølelse, så man tager for meget skyld på sig og fx overser, hvis man selv bliver dårligt behandlet

– At have problemer med at mærke egne behov, sige fra og sætte grænser

– At have svært ved at håndtere konflikter eller at bruge uhensigtsmæssig megen energi på at undgå dem

– At have tanker om at være som sin drikkende forælder eller at være præget af stor angst for at selv at udvikle misbrug eller at ødelægge livet for sig selv

– At have besvær med at være tæt på andre mennesker, fx at stole på andre, at åbne sig for andre eller at tro på, at andre tænker positivt om en

– At have svært ved at finde vej i følelserne omkring den drikkende – at havde dobbelte følelser både af at elske og hade.

– At kæmpe med tanker om, hvorfor den drikkende vælger sit misbrug frem for at vælge at være mor/far/partner for mig. Det kan give dybe følelser af ikke at have værdi eller at ikke at være værd at elske.

”Drikker din far eller mor? Har din ægtefælles misbrug præget dit liv? Hos Familiepsykologerne har vi erfaring med at give psykologhjælp til personer, der belastes af misbrug hos forældre eller partnere. Er du pårørende tilbyder vi hjælp hos autoriseret psykolog centralt i Aarhus, både som individuel terapi, parterapi og familieterapi. Kontakt Familiepsykologerne og forhør dig nærmere om hvad vi kan tilbyde dig”

“pårørende”