Familiepsykologerne

Parterapi

Parterapi

Ønsker I at undersøge:

  • Hvilke muligheder der er for at leve sammen på en måde som fremmer kærlighed og gnist
  • Om der er grundlag for at arbejde med parforholdet eller om I skal gå fra hinanden
  • Hvordan I kan gå fra hinanden på en nuanceret måde, så I slipper af med det, der slider, og beholder det betydningsfulde

Problematikker:

I parterapien møder vi mennesker med mange forskellige problematikker. Det kan være dårlig kommunikation, usagte ting, uenigheder omkring familieliv, arbejdsliv og forældreskab, jalousi, utroskab, alkoholmisbrug, utilfredshed med det seksuelle samliv, vold, fysisk og psykisk sygdom.
Ofte ønsker de par, vi møder, at finde måder eller redskaber, som kan hjælpe dem ud af de uhensigtsmæssige mønstre og vaner, de føler sig fanget af.

Hvad sker der i parterapien:

I parterapien er der først og fremmest fokus på, at I kommer til at forstå jer selv og hinanden bedre. Desuden er der fokus på, hvordan I forstår problemerne og hvilken betydning, de har i jeres liv samt på, at I finder ud af, hvilke handlinger, der kan mindske problemernes negative indflydelse på jeres tilværelse.
Sammen med jer afdækker vi jeres drømme for et fremtidigt liv, og hvordan en evt. fælles platform for et bedre samliv kunne se ud, og vi finder i fællesskab måder, så jeres kommunikation og samliv forbedres.