Familiepsykologerne

Skilsmisse

Skilsmisse

Hjælp til en skånsom skilsmisse – kom i tide!

Der kan være mange grunde til at søge hjælp i forbindelse med en skilsmisse.

Én af jer – eller måske jer begge – går og overvejer skilsmisse, men beslutningen er endnu ikke truffet.

I har truffet beslutningen, men er ikke enige om forældremyndighedsspørgsmålet, hvor børnene skal bo, eller hvordan og hvornår børnene skal være sammen med den af jer, de ikke skal bo hos. Måske overvejer I, om en deleordning kan være en løsning for jeres børn?

Det kan også være, at det er længe siden, I er blevet skilt, og at I aldrig rigtigt har fået samarbejdet omkring børnene og kommunikationen mellem jer som forældre til at fungere.

Ind i mellem møder vi også forældre, der i en lang periode har haft et godt samarbejde, men som bliver i tvivl om, hvad der vil være den bedste løsning, når børnene kommer og beder om at være nogle flere dage hos enten mor eller far.

Uanset hvor I er i processen, er det vores erfaring, at det er vigtigt at søge hjælp, hvis I fornemmer, at I vil kunne få, eller allerede har svært ved at nå til enighed. Jeres børn vil have brug for, at I kan have et godt og konstruktivt samarbejde i mange år fremover.

Når mistilliden opstår

Hvis mistilliden først er opstået i mellem jer, vil I som regel kommunikere sjældnere og sjældnere med flere og flere misforståelser til følge. Det kan være et meget uheldigt mønster at havne i, da børnene i sådan en situation ofte ender med at blive budbringere i mellem jer. Hvis ikke I taler sammen, vil jeres børn få en oplevelse af, at der ikke er sammenhæng i deres liv og det vil præge dem i en negativ retning på langt sigt.

Undersøgelser viser, at børns trivsel ikke så meget afhænger af den konkrete type samværsordning, men i stedet mere af om forældre kan tale sammen og samarbejde om forældreskabet.

At genetablere tillid

Vi kan hjælpe jer til at få dialogen genskabt i mellem jer. Vores erfaring er, at det er muligt igen at kunne komme til at tale sammen, også selv om jeres uenigheder har stået på i årevis.

Vi giver jer et forum, hvor I kan få aflivet misforståelser, lytte til hinandens ønsker for fremtidigt samarbejde og dermed skabe grundlag for, at I kan genopbygge tilliden, hvis den har slået revner undervejs.

Indgåelse af samværsaftaler

På baggrund af vores erfaringer som børnesagkyndige rådgivere ved Statsforvaltningen, kan vi hjælpe jer med at få øje på mulighederne i forskellige typer af samværsordninger, så I kan vælge de rammer, der passer netop jeres børn bedst.

Inddragelse af børnene

I de fleste tilfælde er den bedste løsning, at I som forældre aftaler jer frem til en samværsordning for jeres børn. Men der kan være situationer, hvor det kan være vigtigt at tale med børnene og høre deres mening, før der træffes en beslutning.

Samtaleforløbet vil derfor kunne udvikle sig således, at I som forældre først kommer til samtale, dernæst jeres børn og til sidst taler vi med jer forældre igen, evt. sammen med jeres børn.

Måske oplever I, at jeres børn kan have brug for at tale med en udenforstående om skilsmissen. Af loyalitetshensyn vælger børn ofte at tale så lidt som muligt med henholdsvis mor eller far om deres følelser og oplevelser før, under og efter skilsmissen.

Vi tilbyder samtaler til børn fra ca. 6 til 18 år om bl.a. disse problematikker.