Ring og hr nrmere p tlf: 86 217 717

Parterapi

Oplever I:

  • At problemerne er ved at tage overhånd i jeres parforhold
  • At I har flere konflikter, end I synes godt er, eller at tavsheden fylder mere i mellem jer, end I kan leve med
  • At I kører i ring og tager de samme diskussioner eller konflikter om og om igen
  • At konflikterne fortrænger de kærlige følelser imellem jer

Ønsker I at undersøge:

  • Hvilke muligheder der er for at leve sammen på en måde som fremmer kærlighed og gnist
  • Om I skal gå fra hinanden
  • Hvordan I kan gå fra hinanden på en nuanceret måde, så I slipper af med det, der slider, og beholder det betydningsfulde
  • Så er parterapi måske en brugbar mulighed for jer.

Problematikker:

I parterapien møder vi mennesker med mange forskellige problematikker. Det kan være dårlig kommunikation, usagte ting, uenigheder omkring familieliv, arbejdsliv og forældreskab, jalousi, utroskab, alkoholmisbrug, utilfredshed med det seksuelle samliv, vold, fysisk og psykisk sygdom.
Ofte ønsker de par, vi møder, at finde måder eller redskaber, som kan hjælpe dem ud af de uhensigtsmæssige mønstre og vaner, de føler sig fanget af.

Hvad sker der i parterapien:

I parterapien er der først og fremmest fokus på, at I kommer til at forstå jer selv og hinanden bedre. Desuden er der fokus på, hvordan I forstår problemerne og hvilken betydning, de har i jeres liv samt på, at I finder ud af, hvilke handlinger, der kan mindske problemernes negative indflydelse på jeres tilværelse.
Sammen med jer afdækker vi jeres drømme for et fremtidigt liv, og hvordan en evt. fælles platform for et bedre samliv kunne se ud, og vi finder i fællesskab måder, så jeres kommunikation og samliv forbedres.

”Har du brug for parterapi ved autoriseret psykolog og parterapeut? Familiepsykologerne tager imod centralt i Aarhus. Har du spørgsmål til parterapi eller ønsker til, hvordan parsamtaler bedst kan tilrettelægges, modtager vi gerne din henvendelse”