Ring og hr nrmere p tlf: 86 217 717

Samtaler med børn og unge

Samtaler med børn og unge er oftest individuelle samtaler med et barn/en ung. I nogle tilfælde kan det dog være hensigtsmæssigt at tale med søskende sammen eller grupper af børn/unge (f.eks. i familier, hvor mor og far ikke bor sammen længere).

Hvorfor individuelle samtaler til børn

Det kan være den unge/barnet bliver mobbet i skolen, er ensom, er selvskadende, er trist, har spiseproblemer, er i dårligt selskab, stjæler, lyver eller noget helt andet. Eller også undgår den unge/barnet sine forældre og de har på fornemmelsen, at der er noget galt, men det er ikke muligt at få den unge/barnet i tale, og det kan der være mange gode grunde til.

Hvad sker der i samtaler med børn?

Vi kan, som erfarne børnesagkyndige psykologer, etablere en kontakt med barnet/den unge og hjælpe ham eller hende på ret køl igen, ved at lytte, finde mening og hjælpe barnet til at få øje på sine mestringsstrategier. Vi bestræber os generelt på at møde børnene i øjenhøjde og at etablere en uformel stemning. Yngre børn finder ofte glæde ved at tegne under samtalerne.

Når vi taler med børn/unge lover vi dem tavshedspligt, men i mange tilfælde vil et par individuelle samtaler åbne den unge/barnet så meget at de får tillid til, at vi kan invitere deres forældre ind i samtalen (se under familiesamtaler). Det er ofte et stort og betydningsfuldt skridt for barnet og for trivslen i familien.

Det hænder også, at barnet/den unge ikke når til et ønske om at ville inddrage forældrene. Dette sker dog alligevel altid, hvis vi på baggrund af samtalerne med barnet bliver alvorligt bekymrede, hvilket både børn og forældre oplyses om i den indledende samtale. Et sådan tiltag indledes dog først efter, at vi har rådført os med barnet/ den unge om hvordan videregivelsen af information kan gives på en for barnet acceptabel måde.

Det er vores erfaring at det at vende sine problemer med en neutral voksen, i langt de fleste tilfælde vil give barnet/den unge glæden tilbage i nuet og overskud til at kunne vende sit blik fremad mod de muligheder livet også tilbyder.

Børnepsykolog - Ungepsykolog - Familiepsykolog

Måske har du specifikt søgt efter en Børnepsykolog eller en Ungepsykolog/Ungdomspsykolog i Aarhus. Vi kalder os Familiepsykologer, hvilket betyder at vi samlet har en meget bred erfaring med såvel, børn, unge som voksne. Børnepsykologien har sit primære fokus på barnet og dets psykiske udvikling, Ungepsykologien har primært fokus på den unge.

Vi er som Familiepsykologer alle meget optaget af, at forstå børn, unge og voksne i den familiemæssige sammenhæng de nu er en del af. Det er også vores erfaring, at næsten uanset hvilket problem et barn og/eller ung har, så vil problemet både påvirke og blive påvirket af den familiemæssige sammenhæng. Det er derfor ofte meget hjælpsomt for alle, at have familieperspektivet med.

”Har du brug for en psykolog til dit barn eller din teenager? Hos Familiepsykologerne har vi lang erfaring med barnesamtaler og samtaler med unge. Kontakt os, hvis du søger en psykolog i Aarhus til dit barn og forhør dig nærmere om muligheden for individuel terapi, forælderrådgivning eller familieterapi. Vi tager imod i lokaler centralt i Aarhus.”