Familiepsykologerne

Tab og sorg

Tab og Sorg

Når børn mister en nærtstående kan deres reaktioner være meget forskellige og individuelle afhængig af barnets personlighed, temperament og ikke mindst det familiemæssige system som barnet er en del af.

Måske oplever du at dit barn:

 • Ikke reagerer synligt på tabet
 • Bliver overdreven socialt føjelig og tilpasset
 • Bliver meget indadvendt og stille
 • Trækker sig socialt og fra aktiviteter/skole
 • Bliver udadreagerende og får pludselige adfærdsproblemer
 • Reagerer meget sent, måske flere måneder/år efter tabet
 • Helst ikke vil tale om den afdøde eller omvendt tale om den afdøde igen og igen
 • Vil tale om døden igen og igen
 • Ændre adfærd i skolen el. derhjemme
 • Er blevet mere ængstelig og klyngende til voksne omkring ham/hende
 • Vil ikke væk hjemmefra 

Sorgens følelser kan som sagt se meget forskellige ud og vi ser på disse som naturlige reaktioner på et svært livsvilkår. Der kan dog være reaktioner som bliver problematiske for barnets livskvalitet  og trivsel, hvis de står på over for lang tid. Hos familiepsykologerne kan i via forældrerådgivning eller børnesamtaler få hjælp til, hvordan i som familie kan navigere i sorgens følelser og reaktioner. Børnesamtaler kan give mening hvis i fornemmer at barnet ønsker dette. Hos familiepsykologerne vil vi se på hvordan du og dit barn kan  lære sorgens smertefulde følelser at kende og blive fortrolig med disse og således mindre styrtet og overvældet af dem. Vi vil se på hvordan i kan finde plads til følelserne, så de ikke tære for meget på livskvaliteten men så de samtidig får den naturlige plads som de skal have ,for at skabe den nødvendige heeling af tabet.