Ring og hr nrmere p tlf: 86 217 717

Familiesamtaler

En familiesamtale er en samtale med dele af eller hele familien på én gang. I den indledende familiesamtale er det som regel børnenes trivsel, der er omdrejningspunket og her hører vi ofte udsagn som f.eks.:

 • Min søn synes altid, jeg er sur
 • Min datter ignorerer mig
 • Hun kalder mig de grimmeste ting, og jeg bliver så fortvivlet
 • Min søn lyver
 • Jeg skælder ud hele dagen
 • Jeg ved ikke, hvordan min søn har det. Jeg tror ikke, han er glad
 • Min far gider ikke lave noget sammen med mig
 • Min datter er aldrig hjemme
 • Han siger, han går i skole, men han pjækker. Jeg forstår det ikke
 • Børnene skændes hele tiden, og jeg kan ikke holde det ud

Bliver det under samtalen tydeligt, at der er problemer mellem de voksne, vil vi typisk henvise til parsamtaler. Nogle gange har børn/unge så svært ved at fortælle hvad de går og tumler med, at det en overgang er bedst, at de får individuelle samtaler.

Der kan være mange årsager til at børn/unge ikke trives

Når børn/unge ikke trives skyldes det ofte en kombination af mange faktorer. Nogle findes i de livsomstændigheder barnet er placeret i, og nogle findes i barnets/den unges måde at møde og forstå livet på.

Børn/unge vil nemt tage skyld på sig eller bekymres, hvis mor, far eller andre familiemedlemmer ikke trives eller hvis forældre har det svært med hinanden. Som forældre tror vi ofte, at vi kan skjule problemerne for børnene.

Det kan også være at barnet/den unge føler sig forkert eller ikke god nok. Det kan f.eks. skyldes forhold i skolen/jævnaldergruppen, skyldes at vi som forældre er kommet ind i en vane med at skælde ud eller kritisere, og/eller skyldes at vi stiller urealistiske krav til vores barn/unge. Dybest set ønsker vi vores barn/unge det bedste, og alligevel kommer vi som forældre i vores magtesløshed ofte til at reagere uhensigtsmæssigt.

Barnets reaktioner på mistrivsel kan antage alle mulige former gående fra indelukkethed og tristhed til aggressiv eller selvskadende adfærd.

Hvad kan vi hjælpe jer med?

I familiesamtalerne kan vi hjælpe jer til at komme til at snakke med hinanden igen. Vi kan hjælpe jer med at forstå hinanden og hjælpe jer med at finde nye måder at være sammen på, så jeres barn/unge får det bedre og I som familie får det bedre med hinanden. Målet er, at du/I skal komme til at forstå dine/jeres børn og deres reaktioner, og at du/I kommer til at reagere mest hensigtsmæssigt på deres adfærd.

Hvorfor familiesamtaler?

Det er nemmere at forandre sig hvis de, man skal forandre sig sammen med, ser og besvarer forandringen på opmuntrende vis.

 • Når du hører dit barn eller dit barn hører dig, giver det forståelse/mening og det giver jer anledning til at handle anderledes.
 • Når du eller dit barn fortæller, at I vil prøve at opføre jer anderledes, bliver det nemmere at forandre sig, dels fordi den anden forventer og er parat til forandringen, og dels fordi man har forpligtet sig.

Ring gerne til os og få en snak om dine overvejelser før du bestiller en tid. Så finder vi sammen ud af, hvordan vi bedst kan hjælpe jer.

”Har jeres familie brug for familieterapi? Hos Familiepsykologerne får du hjælp hos autoriserede psykologer med lang erfaring i familieproblematikker og kriser, der berører familien. Vi tilrettelægger familieterapi forløb, så de passer til jeres behov som familie. Kontakt Familiepsykologerne og forhør dig nærmere om muligheden for familieterapi. Vi tager imod jer i vores lokaler centralt i Aarhus.”