Ring og hr nrmere p tlf: 86 217 717

Gruppeforløb

Familiepsykologerne opretter løbende gruppeforløb. Grupperne kan have form som temagrupper, fx grupper for børn af skilte familier, grupper for fraskilte fædre/mødre eller som udviklingsgrupper, fx grupper for pårørende til misbrug eller psykisk sygdom. Forhør dig om aktuelle forløb hos Familiepsykologerne.

UDVIKLINGSGRUPPER - gruppeterapi

Udviklingsgrupper er for dig, der vil i personlig proces med et livstema. Familiepsykologerne har særlig ekspertise i grupper for pårørende til misbrug/psykisk sygdom og dig, der kæmper med spiseforstyrrelse.

En dokumenteret metode

Gruppeterapi er en dokumenteret effektiv terapeutisk metode. Som børn fødes vi ind i en gruppe, nemlig vores primære familie, og vi bevæger os i grupper privat og arbejdsmæssigt gennem hele vores levetid. I gruppeterapi kan du arbejde med de temaer, der typisk giver eller har givet problemer i de andre grupper. Det terapeutiske virkemiddel i gruppeterapi er det, som  gruppens medlemmer giver og sætter i gang hos hinanden.

Hvad kan man arbejde med i en gruppe?

Udviklingsgrupperne har fokus på personlig udvikling. Her kan du fx arbejde med:

 • At mærke dig selv frem for at være alt for opmærksom på andre
 • At åbne dig og tale om følelser
 • At sige til og åbne sig for nye muligheder
 • At sige fra og sætte grænser
 • At føle dig mindre anderledes og mindreværdig
 • At undersøge og eksperimentere med at ændre din adfærd, fx blive mere selvsikker i andre gruppesammenhænge

Hvad kan du få ud af et gruppeforløb?

Du kan

 • Bryde og ændre mønstre ved at blive bevidst om, undersøge og ændre egne reaktionsmønstre gennem erfaringer med andre i gruppen
 • Lære at sætte ord på følelser og oplevelser overfor andre
 • Opleve støtte og lettelse gennem andre gruppemedlemmers forståelse og genkendelse
 • Opdage, at du er mindre anderledes og alene ved at møde andre, der kender til at have det som dig
 • Få håb – ved at se, hvordan andre arbejder med deres udfordringer
 • Få et nyt syn på andre ved at lære andres problemer og sårbarhed at kende
 • Få viden – dels om almene dilemmaer, som alle andre mennesker også slås med – men særligt for temagrupper om fx det at være fraskilt forælder eller at være vokset op i familier med psykisk sygdom eller misbrug.
 • Udvikle dine sociale kompetencer og få mere selvtillid ved at undersøge dine sociale mønstre og få feedback af gruppen

I en gruppe kan du arbejde med dine problemer ’live’, hvor du i et individuelt forløb selv skal bære ideer og handlemuligheder ud i ’virkelighedens verden’. De mønstre, vi udspiller i andre grupper, fx på arbejdspladsen, udspiller sig ofte også i gruppeterapien.

Faste rammer

Gruppeterapien bliver virksom, når der er faste, trygge rammer om forløbet. Fremmøde til en gruppe er forpligtende, for terapien er kun virksom, når gruppen møder frem. Der er 100% tavshedspligt. Det betyder, at du ikke udenfor gruppen må omtale eller referere personer eller indhold fra gruppemøderne. Som udgangspunkt har du ikke kontakt med andre gruppemedlemmer udenfor gruppemøderne, så længe forløbet finder sted. Gruppeterapeuten faciliterer gruppeprocessen og har ansvar for, at du føler dig tryg i gruppen og at gruppen arbejder konstruktivt.

Overvindelse?

For mange opleves det nyt og måske overvældende at møde ind i en gruppe første gang. Det er gruppeterapeutens opgave at støtte dig i, at din opstart kommer til at gå godt. Der er ikke ’ritualer’ eller faste krav til hvor aktiv, åben og deltagende du skal være i gruppen. Det kan tage lidt tid at blive tryg. På sigt er det formålet, at du bruger gruppen og åbner dig om de forhold, der har bragt dig i gruppeterapi. Den proces går i de fleste tilfælde helt af sig selv. Stemningen i vores grupper er uformel, tryg og åben.

Eksempler på udviklingsgrupper:

 • Voksne med baggrund i familier med misbrug/psykisk sygdom: Hvilke mønstre er typiske når man er vokset op med svigt og hvordan kan jeg ændre dem?
 • Forældre til unge/voksne med misbrug/psykisk lidelse: Hvordan klarer jeg at have et voksent barn eller en partner der kæmper misbrug eller psykisk lidelse?
 • Mennesker med spiseproblemer: Hvordan lærer jeg at tackle min spiseforstyrrelse

TEMAGRUPPER

Familiepsykologerne tilbyder også kortere forløb i temagrupper. Temagrupper har fokus på et fælles tema for gruppens medlemmer og forløbene er korte. Temagrupper har fokus på at opnå viden og nye handlemuligheder sammen med andre i samme situation. Temagrupperne kører 3-5 gange. 

 • Større børn: Hvordan klarer jeg, at mine forældre er blevet skilt?
 • Fraskilte mænd: Hvordan bliver jeg ved at være en god far for mine børn, når samarbejdet med deres mor er svært?
 • Fraskilte kvinder: Hvordan bliver jeg ved at være en god mor for mine børn, når samarbejdet med deres far er svært?

”Søger du tilbud om gruppeterapi? Vil du gerne i en udviklingsgruppe ved en autoriseret psykolog? Søger du temagruppe om skilsmisse, delebørn, at være eneforælder? Kontakt Familiepsykologerne i Aarhus og forhør dig nærmere om vores aktuelle gruppetilbud. Vi opretter nye tilbud i gruppeterapi efter behov”